17/03/2016 ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİ" hk.da

20/6/2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 30 Nisan 2013 tarihli, 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİ” 10. Maddesine göre patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işletmelerde Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması zorunludur. Söz konusu yönetmeliğe göre, Parlayıcı ve/veya p...atlayıcı madde ihtiva eden ortamlarda tehlikeli bölge tanımlanması ve patlamadan korunma dokümanının hazırlanması işverenin yükümlülüğündedir. Yine, 20/6/2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı bulunmayan kuruluşlara faaliyet durdurma ve 89.629 TL’ye varan idari para cezaları uygulanabilmektedir. Her ne kadar ilgili yönetmelik Nisan 2013 tarihinden itibaren geçerli olsa da, Çalışma Bakanlığı, işletmelere, bir geçiş süreci açısından süre tanımış olup, 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren denetlemelerde bu dokümanı sormaya ve cezaları yazmaya başlamış bulunmaktadır.”