21/06/2016 SAYAÇLAR KONUSUNDA ÖNEMLİ DUYURU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Sanayi.Net veri tabanı uygulaması içerisinde yer alan “Akaryakıt ve LPG Sayaçları Modülü”ne veri girişleri başlatılmıştır.

Bu kapsamda, Akaryakıt ve LPG Sayaçları Modülü’ne verilerin girilebilmesi için;

1. İstasyon sahiplerinin istasyonlarında bulunan sayaçların Sanayi.Net veri tabanına girilmesi, muayene başvurularının yapılması, tamir ve ayar işlemlerinin takip edilmesi ve benzeri işlemlerin veri tabanına girilmesi için yetkili istasyon sorumlusu/sorumlularını belirlemeleri ve bunlara ait bilgileri bir dilekçe ile (Dilekçe ekinde, başvuru sahibine ait Ticaret Sicil Gazetesi, Vekaletname, İmza Sirküsü yer alacak) Sanayi İl Müdürlüklerine en geç 30 Haziran 2016 tarihine kadar bildirmeleri,

2. Bildirilen ve İl Müdürlükleri tarafından sisteme kaydedilen istasyon sorumlularının kendi istasyonlarında bulunan sayaçlara ilişkin bilgileri (Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi (msgm.sanayi.gov.tr) üzerinden bilgilendirme materyalleri menüsünden sanayi.net Akaryakıt Sayaçları Modülü başlığı altındaki eğitim videosu ve rehber dokümanlarındaki açıklamalar dikkate alınarak) en geç 31.08.2016 tarihine kadar sisteme girmeleri,
gerekmektedir.

 

Sistemin nasıl kullanılacağı hususunda hazırlanan video ve rehberlere http://msgm.sanayi.gov.tr adresinde ana sayfa menüsünde yer alan “Bilgilendirme Materyalleri”nden ulaşılabilir.

Periyodik muayene ve damga başvuruları 31 Ağustos 2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda alınacağı, elektronik ortam dışında başvurulara sınırlama getirileceği için veri tabanına tanıtım işini yaptırmayan/geciktiren istasyonlar muayene ve damga başvurularında sorun yaşayacaktır

 

Bayilerimize önemle duyururuz.