Faaliyet Alanlarımız

İşletmemizin enerji piyasası içerisinde 5015 sayılı petrol piyasası kanunu ve petrol piyasası lisans yönetmeliği ile belirlenmiş çerçevede "dağıtıcı lisansı"na sahip, faaliyet alanı ve denetimi aynı sayılı yasa ve yönetmeliklerle ile belirlenmiş, enerji piyasası içindeki oyunculardan biridir. Bu kapsamda;

  • Akaryakıt ürünlerinin yurt içinde satışı ile istasyonlu ve istasyonsuz
  • bayilere satılması ve iletilmesinin sağlanması,
  • Bayilik teşkilatının oluşturulması,
  • Kendi mülkiyetimizdeki akaryakıt istasyonlarımıza ve bayilerimizin istasyonlarına akaryakıt dağıtımının yapılması,
  • Akaryakıt depolama faaliyetleri,