Gerekli Belgeler

Gerçek Kişiler

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Taahhütname
 3. T.C. Nüfus Cüzdanı Sureti
 4. İkametgah Senedi
 5. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
  • Belediye (veya Büyükşehir Belediye) Başkanlıkları tarafından verilen veya Valilik tarafından verilen
 6. Asgari Mesafe Tespit Tutanağı
  • Belediye (veya Büyükşehir Belediye) Başkanlıkları tarafından verilen veya Valilik tarafından verilen
 7. Oda Sicil Kayıt Sureti
  • Ticaret Odası Belgesi veya ilgili diğer odalardan alınan belge
 8. Vergi Kimlik Belgesi
  • Vergi levhası veya defterdarlıktan alınmış belge
 9. İmza Beyannamesi
 10. Bayilik Sözleşmesi
 11. Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı

Ortaklardan:

 • Gerçek kişiler için; adı ve soyadı, T.C uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğeri numara ve ikametgah adresinin,
 • Tüzel kişiler için; unvanı, bağlı olunan oda, oda sicil numarası ve ikametgah adresinin,
 • Sermaye payının; sayısı, gruplara göre dağılımı ve tutarlarının, beyan edildiği metin

Ortakların Tüzel kişi olması durumunda, gerçek kişiye ulaşılıncaya kadar ortaklar ve hisse dağılımı bayanının ibraz edilmesi gerekmektedir.

 1. Adli Sicil Kaydı

Adli Sicilden son üç ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü belge (Tüm ortaklar için)

Tüzel Kişiler

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Taahhütname
 3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
  • Belediye (veya Büyükşehir Belediye) Başkanlıkları tarafından verilen veya Valilik tarafından verilen
 4. Asgari Mesafe Tespit Tutanağı
  • Belediye (veya Büyükşehir Belediye) Başkanlıkları tarafından verilen veya Valilik tarafından verilen
 5. Oda Sicil Kayıt Sureti
 6. Vergi Kimlik Belgesi
  • Vergi Levhası veya Defterdarlıktan alınmış belge
 7. İmza Sirküleri
 8. Bayilik Sözleşmesi
 9. Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı

Ortaklardan:

 • Gerçek kişiler için; adı ve soyadı, T.C uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğeri numara ve ikametgah adresinin,
 • Sermaye payının; sayısı, gruplara göre dağılımı ve tutarlarının, beyan edildiği metin

Ortakların Tüzel kişi olması durumunda, gerçek kişiye ulaşılıncaya kadar ortaklar ve hisse dağılımı bayanının ibraz edilmesi gerekmektedir.

 1. Adli Sicil Kaydı

Adli Sicilden son üç ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü belge (Tüm ortaklar için)

Bayilik faaliyeti kapsamında bayi , kendi akaryakıtını taşıyor ise;

 1. Ulaştırma Bakanlığınca durumuna uygun verilen taşıma yetki belgesi

İstasyonlu akaryakıt bayilerinin ayrıca araç / araçları ile tarımsal amaçlı akaryakıt satışı yapma talebi halinde;

 1. Ek-1 (Taşıt belgesi)
 2. Ek-2 (Taşıt kartı)
 3. Ek-3 (Yetkililerce imzalı, lisansa eklenmek istenen araçların beyan edildiği taşıt listesi)
 4. Ek-4 Periyodik muayenesinin yapıldığını gösteren Tanker Sayacı Muayene Raporu Sureti.
 5. İstasyonlu akaryakıt bayileri tarafından lisansa köy pompası işlenmesi talebi halinde, başvuruya köy pompasına ait "İşyeri açma ve çalışma ruhsatı sureti" de eklenir.

(*) Varsa tesisi; durumuna uygun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Noter onaylı sureti

Ayrıca;

İstasyonlu Bayilik Lisansı başvurularında;

Tesis devir alınmış ise;

 1. Önceki işletici adına düzenlemiş lisansın iptaline ilişkin lisans sahibinin iptal dilekçesi ve söz konusu lisans metninin Kuruma iade edilmesi (özel ve genel hükümleri ile birlikte)
 2. Tesise ilişkin adres değişikliği gerçekleşmiş olması durumunda adres değişikliğine ilişkin yetkili mahalli idareden alınacak teyit yazısı

Tesis faaliyete yeni başlayacak ise (daha önce lisanslandırılmamış ise);

 1. Tesisin faaliyete yeni başlayacak bir tesis olduğuna ve daha önce lisanslandırılmadığına ilişkin beyan dilekçesi

Kuruma ibraz edilmelidir.